Sommarlovsfolder

I år har det mesta av sommarlovsfoldern flyttat in på webben. Från den 11 maj finns all sommarlovsinformation på karlstad.se/sommarlov. I minifoldern som kommer ut till eleverna  från den 14 maj  nästa vecka finns bland annat kort info om dagkolloveckorna och ansökningstalong, resten ligger alltså på karlstad.se/sommarlov.

sommarlovsfolder

Tisdagsarbete

Dagens arbete startade med ”Knäck rymdkoden” på Gleerups. Knäck rymdkoden är ett ämnesövergripande arbete där ämnena Kemi/Fysik/Ma/Sv/Teknik ingår. Klasserna följer planeringen och under denna veckan ska lektionsplaneringen som heter ”Dags att bygga en rymdraket” vara färdig. På bilden ser ni vilka veckor som lektionerna planeras vara färdiga.

Matematik denna veckan är att göra klart kapitel 5 på Gleerups. Kapitlet handlar om problemlösning, man får prova på olika strategier först (a-delen) sedan följer blandad problemlösning (b-delen) där man själv ska välja strategi.

So: Presentationerna slipas på med presentation för några och respons med tillhörande bearbetning för att få till en så bra presentation som man bara kan. Presentationerna sker vecka 20.

Teknik handlar om att programmera med Scratch. Där tränar man på att bygga spel etc.

Ha en go dag. Emanuel, Mia, Nina och Maria

 

Måndags arbete

Hej!

Idag har vi haft vår ”engelskamorgon”. Emanuels grupp har tränat på att läsa sin egna skrivna text för andra. Nina grupp har läst en bok och tränat på att skriva en sammanfattning. Mias och Marias grupp har jobbat med att skriva klart sina berättelser. Rikards grupp har jobbat med att fylla på ordförrådet.

De som hade No idag jobbade med Knäck rymdkoden lektion 2: ”Dags att bygga egen rymdraket”

På So-lektionen färdigställdes den egna presentationen. Nästa vecka ska dessa redovisas, det betyder att ingen So- lektionstid används nästa vecka för att färdigställa utan enbart för redovisning. Vi tittade på en film från Studi.se som handlar om hur man förbereder en presentation: https://app.studi.se/l/informativa-tal Vi har tidigare tittat på två filmer från ur.se som även de handlar om hur man kan förbereda sig:

https://www.ur.se/orkaplugga/strategier-nar-du-ska-halla-foredrag/

https://www.ur.se/orkaplugga/kroppssprak-och-muntlig-framstallning/

De som hade Idrott tränade på orientering.

Mvh Emanuel, Nina, Mia och Maria.

Info från skolledningen

Ett förtydligande kring ombyte elevens val fotboll:
Folkhälsomyndigheten kom den 17 april ut med nya rekommendationer kring barn och fysisk aktivitet.Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Eftersom det är svårt att utföra full fotbollsaktivitet med jeans osv. tog vi beslutet att gruppen för elevens val fotboll får byta om i omklädningsrummet, med avstånd mellan platserna, och ingen duschning efteråt. De elever som har elevens val i anslutning till start och slut av skoldag rekommenderas att göra ombytet hemma.

Läs mer:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Hälsningar Skolledningen Skattkärrsskolan

Veckans arbete

Sammanfattning av veckans arbete (ska vara klart på torsdag):

No: Väder – planering på Gleerupsportal

So: Underlag på OneNote – klassanteckningsboken – ditt namn – So – Samarbete, skriva om historisk person eller händelse.

Ma: Kapitel 5 Gleerups – Problemlösning, hela kapitlet ska vara klart fredag vecka 19.

Sv: Planering på Gleerup – Knäck rymdkoden, färdigt med första delen som avslutas med faktatext om årstider.

Teknik: Programmera Muz – Gleerups matteboken Programmera Nå level 11. Scratch.met.edu – testa på blockprogrammering – få katten att röra sig.

Engelska: Skriva klart minst en text på engelska – OneNote.

Mvh Mia, Nina, Emanuel och Maria

Kvarglömda kläder

Det är dags för rensning av kvarglömda kläder:

Det ligger kvarglömda kläder i Hjärtat som ligger till 30/4 för att sedan lämnas till insamling. Tänk på att hålla avstånd utifrån Covid-19 restriktionerna.

Välkomna att ta en titt och kanske hitta kläder som blivit glömda under läsåret.