Samhällskunskapen

Hej!

Som ni vet jobbar vi nu med Samhällskunskap på So-tiden.

Området är Arbete och Pengar.

urskola.se har en bra serie som heter ”Här kommer kungen”.

Dessa filmer kan ni se på hemma (om ni vill), de är ca 10 minuter långa och de förklarar 8 olika begrepp på ett enklare sätt.

https://urskola.se/Produkter?q=h%C3%A4r+kommer+kungen

Mvh Maria